มเหนทรปรรวตาเป็นเมืองหลวงแห่งแรกในอาณาจักรเขมร

มเหนทรปรรวตาเป็นเมืองหลวงแห่งแรกในอาณาจักรเขมรซึ่งกินเวลาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ถึง 15 แต่สิ่งที่เรารู้ส่วนใหญ่มาจากจารึกที่กู้คืนจากเว็บไซต์อื่น นักวิทยาศาสตร์ตั้งทฤษฎีว่าเมืองนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงพนมกุเลน ห่างจากเสียมราฐไปทางเหนือประมาณ 48 กิโลเมตร แต่เป็นการยากที่จะหาหลักฐานที่ราบสูงแห่งนี้อยู่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงได้ปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์

และอาจเป็นที่ตั้งของทุ่นระเบิดที่ติดตั้งโดยระบอบเขมรแดงในปี 1970 มเหนทราปรรวตาที่ปกคลุมไปด้วยความลึกลับมานานหลายทศวรรษ ได้รับการขนานนามว่าเป็น”เมืองที่สาบสูญ ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าพวกเขาได้ระบุแน่ชัดแล้ว สมมติฐาน ตามหลักฐานที่สะสมมานี้ ว่ามเหนทรปะรวตา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรในศตวรรษที่ 8 ถึง 9 ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมกุเลน นักวิจัยใช้การสแกนด้วยเลเซอร์ในอากาศที่มีความสามารถเฉพาะตัวในการมองทะลุพืชพรรณ และจัดทำแบบจำลองความละเอียดสูงของพื้นป่า